Primera MasterClass - Introducción a FEI
 

 

 

Segunda MasterClass - Sistemas de salud
 

 

 

Tercera MasterClass - Bioenergética
 

 

 

Cuarta MasterClass - Concepto Integral
 

 

 

Quinta MasterClass - El fisioterapeuta en FEI